đấu giá khoản nợ - Các bài viết về đấu giá khoản nợ, tin tức đấu giá khoản nợ

Bởi ANTT
đấu giá khoản nợ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đấu giá khoản nợ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
15/10/2021 06:18:02
Đây là một trong những quy định mới đang được NHNN đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015, quy định về hoạt động mua bán nợ của các ngân hàng.
1 2 3