đấu thầu thiết bị y tế - Các bài viết về đấu thầu thiết bị y tế, tin tức đấu thầu thiết bị y tế

Bởi ANTT
đấu thầu thiết bị y tế - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đấu thầu thiết bị y tế nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/07/2023 11:00:33
Theo quy định mới, trường hợp chủ đầu tư sử dụng từ 2 phương pháp xác định giá gói thầu trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất.
1 2 3