kiểm soát chặt chẽ - Các bài viết về kiểm soát chặt chẽ, tin tức kiểm soát chặt chẽ

Bởi ANTT
kiểm soát chặt chẽ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kiểm soát chặt chẽ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
06/04/2020 19:03:58
Các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ cần nêu tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn và thực hiện nghiêm nhằm đảm bảo hiệu quả trong phòng chống dich Covid 19.
1 2 3