Phí Sử Dụng Đường Bộ - Các bài viết về Phí Sử Dụng Đường Bộ, tin tức Phí Sử Dụng Đường Bộ

Bởi ANTT
Phí Sử Dụng Đường Bộ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Phí Sử Dụng Đường Bộ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
07/01/2023 06:20:02
Khoảng 9.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ thu được hàng năm sẽ dành toàn bộ cho hoạt động duy tu, bảo trì đường bộ. Ngoài số phí này, ngân sách cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng/năm cho hoạt động này do Nhà nước quản lý
1 2 3