tinh giản biên chế - Các bài viết về tinh giản biên chế, tin tức tinh giản biên chế

Bởi ANTT
tinh giản biên chế - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tinh giản biên chế nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
09/04/2021 14:41:11
Bộ trưởng Nội vụ tập trung xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, còn Bộ trưởng Tài chính ưu tiên siết chặt kỷ luật ngân sách, giải quyết vấn đề nợ công.
1 2 3