uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Các bài viết về uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tin tức uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bởi ANTT
uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
20/11/2019 17:01:32
'Siêu ủy ban” chậm trễ trong việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 16/19 tập đoàn, cũng như báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp đối với nhiều tập đoàn, tổng công ty trực thuộc năm 2018.
1 2 3