Dòng sự kiện:
Hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển mục đích sử dụng đất lúa làm dự án đầu tư
01/12/2023 09:30:56
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, một số địa phương kiến nghị sửa đổi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn 9967/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 về tổ chức triển khai thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong quá trình thực hiện Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, một số địa phương kiến nghị sửa đổi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về nội dung có văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp các ý kiến của địa phương để trình Chính phủ xem xét, sửa đổi quy định nêu trên. "Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan của địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy định về nội dung có văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đã được quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ", Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị đảm bảo đẩy nhanh việc xem xét, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung khoản 9 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP như sau:

“Điều 68a. Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư

1. Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; có phương án sử dụng tầng đất mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

4. Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

5. Cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa sang mục đích khác chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; không chịu trách nhiệm về những nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Tác giả: T.M

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến