phương án - Các bài viết về phương án, tin tức phương án

Bởi ANTT
phương án - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phương án nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/08/2019 20:54:10
Các ý kiến thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành phương án UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính nhưng chỉnh lý theo hướng bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ.
1 2 3