tài sản bảo đảm - Các bài viết về tài sản bảo đảm, tin tức tài sản bảo đảm

Bởi ANTT
tài sản bảo đảm - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề tài sản bảo đảm nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
22/11/2019 19:31:49
Các khoản cho vay sẽ được thực hiện phân loại nợ vào thời điểm cuối mỗi quý cho 3 quý đầu năm và ngày 30 tháng 11 cho quý 4 trong năm tài chính.
  • Bởi 05/11/2019 16:01:40
    Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng, được Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 8 là 1,98%, tăng so với mức 1,91% ở thời điểm cuối tháng 6 và 1,89% cuối năm 2018.
1 2 3