thủ tục hành chính - Các bài viết về thủ tục hành chính, tin tức thủ tục hành chính

Bởi ANTT
thủ tục hành chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
04/02/2020 20:19:16
Theo Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ sẽ trình Chính phủ 5 Nghị định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý, kỷ luật, công chức, viên chức và cán bộ, người giữ chức danh, đại diện vốn ....
1 2 3