Dòng sự kiện:
04/03/2019 09:56:15
Phi công này đã được đào tạo rất chuyên nghiệp để có thể chở cột điện cao thế và ráp nó với điều kiện gió và tuyết bay khắp nơi.
1 2 3 4 5