Dòng sự kiện:
11/09/2017 20:55:55
Mặc trời mưa như trút, đường đất trơn trượt, những giáo viên trường Tiểu học xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn oằn lưng cõng bàn, ghế lên điểm trường cho học sinh có phương tiện học tập.
1 2 3 4