Dòng sự kiện:
10/01/2019 14:06:42
Kính thiên văn có thể quan sát vật cách bề mặt Mặt Trăng 1km và nhà chiếu mái vòm hình vũ trụ quy mô 100 ghế ngồi được đầu tư.
1 2 3 4