Dòng sự kiện:
06/11/2018 10:29:59
Hiện tượng lồi lõm, lượt sóng xuất hiện ở các điểm hợp long của cầu Bạch Đằng. Nhiều tài xế phản ánh việc xe xóc, bập bềnh khi lưu thông với tốc độ cao qua đây.
1 2 3 4