Dòng sự kiện:
26/12/2019 12:57:43
Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một số du khách đã có hành vi phản cảm khi hóa trang các bức tượng. Việc làm này đã khiến dư luận bất bình.
3 4 5 6 7