Dòng sự kiện:
30/12/2019 14:44:14
Nằm trong quần thể chùa Khai Nguyên (Hà Nội) pho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới với chiều cao hơn 70m dù chưa hoàn thiện nhưng vẫn thu hút nhiều khách thập phương đến hành hương và cầu nguyện.
2 3 4 5 6