Dòng sự kiện:
04/07/2019 10:51:38
Sau khi đổ bộ vào đất liền làm quật đổ nhiều cây xanh, Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
4 5 6 7 8