Dòng sự kiện:
31/07/2018 06:00:24
NCB hỗ trợ 80% giá trị hợp đồng mua bán với mức lãi suất 7%/năm, thời gian ân hạn gốc tối đa 24 tháng, thời gian vay lên đến 25 năm.
1 2 3 4