Dòng sự kiện:
NHNN sẽ xếp hạng các TCTD nhưng không công khai kết quả
13/09/2017 12:24:26
Lý do được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra là do tính chất nhạy cảm, người dân sẽ không được biết kết quả khi cơ quan này đánh giá từng nhà băng.

Theo đó, NHNN đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

Đối tượng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này không áp dụng đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt và/hoặc đang thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc thời gian hoạt động chưa đủ 24 tháng kể từ ngày khai trương hoạt động.

Theo bản dự thảo này, mỗi năm Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá xếp hạng của các nhà băng trong hệ thống theo 5 hạng: Hạng A (Tốt), B (Khá), C (Trung bình), D (Yếu) hoặc E (Yếu kém).

Việc xếp hạng sẽ theo các tiêu chí gồm cả định lượng và định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật.

NHNN thực hiện xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ hàng năm. Trước ngày 30/06 hàng năm, Thống đốc NHNN phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo NHNN, việc xếp hạng này chủ yếu nhằm phục vụ công tác thanh tra giám sát nội bộ của ngành ngân hàng. Trước đó, trong Quyết định số 06 do Ngân hàng Nhà nước từng ban hành năm 2008 cũng quy định nhà điều hành phải công bố kết quả xếp loại chính thức trên website của mình.

Và, việc công bố kết quả xếp hạng trên website chưa được thực hiện do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo. Đồng thời, qua nghiên cứu và tham khảo các tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng và việc công bố kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao.

Vì vậy, trong dự thảo Thông tư Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không quy định việc NHNN phải công bố việc xếp hạng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên website của NHNN; và NHNN chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mai An

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến