Dòng sự kiện:
Sắp giải thể Công ty CP Cao su 1-5 Tây Ninh
12/10/2017 16:57:28
Công ty CP Cao su 1-5 Tây Ninh đã thua lỗ 3 năm liên tiếp, nên khó tìm kiếm nhà đầu tư khi thực hiện thoái vốn Nhà nước. Trong thường hợp thoái vốn không thành công, vốn Nhà nước cũng sẽ mất dần do thua lỗ.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2017-2020 đối với các DN do UBND tỉnh làm chủ sở hữu vốn Nhà nước.

Theo đó, hiện nay UBND tỉnh Tây Ninh đang quản lý 6 DN có vốn Nhà nước. Bao gồm Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh (vốn Nhà nước 55 tỷ đồng, chiếm 52% vốn điều lệ); Công ty CP Đăng kiểm Tây Ninh (vốn Nhà nước còn 24,5 tỷ đồng, chiếm 49% vốn điều lệ); Công ty CP Du lịch – thương mại Tây Ninh (Vốn Nhà nước gần 37 tỷ đồng, chiếm 80,83% vốn điều lệ); Công ty CP Công trình Đô thị Tây Ninh (vốn Nhà nước 10 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ); Công ty CP Mía đường Tây Ninh (vốn Nhà nước 49,99 tỷ đồng, chiếm 17% vốn điều lệ) và Công ty CP Cao su 1-5 Tây Ninh (vốn Nhà nước 239,98 tỷ đồng, chiếm 99,21% vốn điều lệ).

Thời gian triển khai việc giải thể Công ty Cao su 1-5 Tây Ninh là từ tháng 10/2017 và kết thúc vào tháng 7/2018

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2017, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty CP Mía đường Tây Ninh và Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Tiếp đến, trong năm 2018, sẽ thoái vốn Nhà nước 17% vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh (còn lại 35% vốn điều lệ).

Đến năm 2019, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện thoái hết vốn Nhà nước tại 2 DN là Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh và Công ty CP Đăng kiểm Tây Ninh.

Riêng Công ty CP Cao su 1-5 Tây Ninh không thoái vốn Nhà nước mà giải thể công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nguyên nhân là do vườn cây cao su do công ty quản lý, khai thác đã già cỗi, diện tích trồng cây cao su không đủ cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Nếu mua nguyên liệu bên ngoài để chế biến thì không có lãi. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty đã lỗ 3 năm liên tiếp (năm 2014 lỗ 12,4 tỷ đồng, năm 2015 lỗ 5,8 tỷ đồng, năm 2016 lỗ 3 tỷ đồng).

Xét hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty về lâu dài không hiệu quả, nếu thoái vốn sẽ khó tìm kiếm nhà đầu tư do công ty đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Nếu thoái vốn không thành công thì vốn Nhà nước sẽ mất dần do công ty kinh doanh thua lỗ. 

Theo đó, thời gian triển khai việc giải thể công ty từ tháng 10/2017 và kết thúc vào tháng 7/2018.

Như vậy, đến năm 2020, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ còn nắm giữ vốn tại Công ty CP Công trình Đô thị Tây Ninh với số vốn 10 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ.

Theo báo Hải quan

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến