Dòng sự kiện:
Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam
17/07/2017 20:13:40
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, sau khi phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, cơ bản đầu mối tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục đã vận hành tốt, không chồng chéo. Do đó, Bộ đề nghị giữ nguyên số lượng các tổ chức tham mưu giúp việc Tổng Cục trưởng (10 tổ chức) và các cơ quan hành chính trực thuộc Tổng cục (6 Cục) giữ nguyên về số lượng so với Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg, chỉ sửa đổi cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đường bộ cao tốc. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục, Bộ đề xuất bổ sung 1 trường trung cấp vào cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

Cụ thể, Bộ đề xuất giữ nguyên tổ chức và tên gọi 10 tổ chức tham mưu cho Tổng Cục trưởng, gồm: Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý phương tiện và Người lái; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ An toàn giao thông; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Vụ Vận tải; Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ; Văn phòng.

4 Cục Quản lý đường bộ khu vực, gồm: Cục Quản lý đường bộ I, Cục Quản lý đường bộ II, Cục Quản lý đường bộ III, Cục Quản lý đường bộ IV.

3 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc, Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam; Tạp chí Đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ đề xuất giữ nguyên tổ chức nhưng đổi tên gọi 3 đơn vị sau: 1- Cục Quản lý xây dựng đường bộ thành Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng đường bộ (cho phù hợp với tính chất công việc); 2-Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ thành Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ theo Quyết định số 1567/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 3- Trung tâm Kỹ thuật đường bộ thành Trung tâm Kỹ thuật công nghệ đường bộ (cho phù hợp với tính chất công việc).

Ngoài ra, Bộ đề xuất bổ sung Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long vào cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đây là đơn vị chuyển từ Tổng công ty Xây dựng Thăng Long về trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Quyết định số 3555/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2013 và được đổi tên từ Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long thành Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long theo Quyết định số 1565/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bộ cũng đề xuất sửa đổi cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đường bộ cao tốc. Cụ thể, bổ sung quy định Cục Quản lý đường bộ cao tốc có Văn phòng và 3 phòng tham mưu: Kế hoạch - Tài chính, An toàn giao thông, Quản lý bảo trì. Bổ sung quy định Cục Quản lý đường bộ cao tốc có các đơn vị trực thuộc như sau: Có 2 Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc, gồm: Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc, ở chung với trụ sở Cục; Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc khu vực phía Nam trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Quản lý đường bộ cao tốc khu vực phía Nam hiện nay, ở chung với trụ sở Trung tâm ITS hiện tại. Có 2 Trung tâm quản lý và điều hành giao thông khu vực phía Bắc và phía Nam, gồm: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc; Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam (thành lập trên cơ sở Trung tâm ITS phía Nam hiện nay).

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gồm 22 đơn vị, trong đó, 16 đơn vị giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 6 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo báo Chính Phủ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến