Dòng sự kiện:
RHN: Kiểm toán 'bó tay' với báo cáo tài chính
11/04/2018 05:45:51
Theo kiểm toán viên AFC Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2015, 2016, 2017 của RHN lập chưa bao gồm thiệt hại ước tính liên quan đến vụ án ông Ngô Trường Giang lừa đảo.

Trong mùa công bố báo cáo kiểm toán, hàng loạt cổ phiếu bị rơi vào diện bị hạn chế giao dịch, cảnh báo, kiểm soát, thậm chí hủy niêm yết với lý do báo cáo tài chính thiếu chính xác, trung thực. Cổ phiếu RHN của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh là một trong số đó.

Ngày 30/3/2018, Ủy ban Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định hạn chế giao dịch đối với hơn 1,5 triệu cổ phiếu RHN. Theo đó, RHN chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần. Lý do vì tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh thành lập năm 2003, với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Công ty đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 16/3/2017. Năm 2017, RHN lao đao trước những thông tin tiêu cực khi vụ án ông Ngô Trường Giang, nguyên Kế toán trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phát lộ. Công ty đang bị thiệt hại khoản tiền lớn từ vụ án trên cùng với các khoản vay ngân hàng đã chuyển sang nhóm nợ quá hạn.

Tuy nhiên, Ban giám đốc khẳng định, Công ty tiếp tục hoạt động do đặc thù hoạt động chủ yếu trong mảng quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên hàng năm và hợp đồng được ký kết với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nên nguồn thu chính được đảm bảo. Công ty cho rằng, báo cáo tài chính năm 2017 được lập dựa trên giả định Công ty tiếp tục hoạt động là phù hợp.

Báo cáo tài chính năm 2017 thể hiện, tài sản ngắn hạn Công ty là hơn 100 tỷ đồng; khoản tiền mặt 6,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 74,8 tỷ đồng, còn nợ ngắn hạn là 92,9 tỷ đồng; nợ dài hạn 15,3 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 113,8 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế là 138 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 66 triệu đồng. Vào các năm 2015, 2016, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1,4 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, đơn vị từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đã có đánh giá cụ thể với báo cáo tài chính của RHN.

Theo kiểm toán viên AFC Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2015, 2016, 2017 của RHN lập chưa bao gồm thiệt hại ước tính liên quan đến vụ án ông Ngô Trường Giang lừa đảo.

Tại thuyết minh mục “Vay và nợ thuê tài chính”, số dư các khoản vay tại ngày 31/12/2016 do ngân hàng thông báo là 21,3 tỷ đồng. Số liệu Công ty trình bày là 11,9 tỷ đồng; chênh lệch 9,4 tỷ đồng. Con số này tại ngày 31/12/2017 cũng có sự chênh lệch lớn là 20,7 tỷ đồng (số ngân hàng là 34,3 tỷ đồng, số Công ty báo cáo là 13,5 tỷ đồng). Với các bằng chứng trên, kiểm toán cho rằng chưa thể xác định nghĩa vụ nợ thực tế của Công ty với các ngân hàng.

Mặt khác, RHN cũng chưa ghi nhận phần doanh thu 1,6 tỷ đồng công trình đường ngang KM 109+292 và giá vốn tương ứng là 1,1 tỷ đồng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Nếu ghi nhận doanh thu và giá vốn trên, lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng thêm 566 triệu đồng.

Ngoài ra, tính đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, kiểm toán không thu thập đủ bằng chứng xác nhận tỷ lệ khoản công nợ phải thu và phải trả. Cuối cùng, kiểm toán cũng lưu ý, Công ty có dấu hiệu dẫn tới sự nghi ngờ đáng kể về sự phù hợp của giả định hoạt động liên tục.

Mới đây, ngày 3/4/2018, RHN có văn bản giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trước ý kiến của kiểm toán, Công ty hứa sẽ ghi nhận các khoản thiệt hại liên quan vụ án lừa đảo vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và trình bày lại số liệu khi có phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty cũng lý giải việc chưa cung cấp cho công ty kiểm toán các khoản công nợ phải thu và phải trả vì Công ty đã gửi đối chiếu đến các khách hàng, nhưng chưa nhận được phản hồi!? 

Theo ĐTCK       

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến