Dòng sự kiện:
Tổng Cty Sông Đà không tham gia góp vốn vào Cty điện Xekaman 4
28/10/2017 18:08:39
Về việc Tổng Cty Sông Đà không tham gia góp vốn vào Cty điện Xekaman 4 để triển khai đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2431/BXD-KHTC gửi Tổng Cty Sông Đà.

Được biết, Tổng Cty Sông Đà nhận được Văn bản số 271/CT-HĐQT ngày 14/7/2017 của Cty CP điện Việt Lào về việc đề nghị Tổng Cty Sông Đà đăng ký tham gia góp vốn đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4.

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ FS của Dự án do Cty CP điện Việt Lào báo cáo, dự án thủy điện Xekaman 4 chỉ có hiệu quả kinh tế khi giá bán điện khá cao (giá bán điện khởi điểm 6,95 Uscent/kWh+2,25%/năm) mà khả năng đàm phán được giá điện cao hơn mức giá khởi điểm này là rất khó khăn; Đồng thời, suất đầu tư của Dự án rất cao so với mặt bằng chung (2,37 triệu USD/1MW, tương đương 54,02 tỷ đồng/1MW).

Việc thành lập Cty để làm Chủ đầu tư dự án theo đề xuất của Cty cổ phần điện Việt Lào sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn tín dụng thương mại để thực hiện dự án (132,73 triệu USD, tương đương 3.024,7 tỷ đồng) vì Cty CP điện Việt Lào chỉ góp 15,1% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông khác góp trong khi Cty dự án được thành lập và hoạt động theo Luật pháp của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Mặt khác, hiện nay Tổng Cty Sông Đà đang gặp những khó khăn nhất định về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2016, Cty mẹ - Tổng Cty Sông Đà đã góp vốn đầu tư vào các cty là 4.516 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ đăng ký. Như vậy, Tổng Cty Sông Đà không còn nguồn để góp vốn đầu tư vào Cty Xekanman 4.

Theo đó, Tổng Cty Sông Đà không tham gia góp vốn đầu tư vào Cty điện Xekaman 4 để triển khai đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4.

Về vấn đề trên, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chấp thuận Tổng Cty Sông Đà không tham gia góp vốn đầu tư vào Cty điện Xekaman 4 để triển khai đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4 theo đề nghị tại Văn bản số 206/TCT-HĐTV ngày 04/8/2017.

Giao Hội đồng thành viên Tổng Cty Sông Đà phối hợp với Cty cổ phần Điện Việt Lào báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan về phương án đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4.

Theo báo Xây dựng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/tong-cty-song-da-khong-tham-gia-gop-von-vao-cty-dien-xekaman-4-213638.htm
Đang phổ biến