Dòng sự kiện:
Cổ đông PNC không thông qua phương án tăng vốn lên 300 tỷ đồng
13/03/2018 15:50:41
Nhiều ý kiến cổ đông không thông qua phương án tăng vốn vì cho rằng, tăng vốn điều lệ quá cao sẽ làm giảm phần trăm tỷ lệ cổ phần của họ nếu họ không mua thêm cổ phần phát hành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) diễn ra sáng nay (13/3) đã không thông qua phương án  tăng vốn điều lệ từ hơn 110 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. 

Tỷ  lệ biểu quyết thông qua phương án tăng vốn chỉ đạt 57,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Hơn 600.000 cổ phần của đại diện vốn nhà nước tại PNC bỏ phiếu trắng.

Về tình hình kinh doanh, lỗ lũy kế cuối năm 2017 là 107 tỷ đồng. Khoản nợ vay ngắn hạn là 180 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn đã ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của PNC đạt 510,6 tỷ đồng, giảm so với 527,3 tỷ đồng năm 2016.

Với những khó khăn hiện tại, ông Huỳnh Kim Đảnh, Trưởng Ban kiểm soát PNC, kiến nghị HĐQT và ban điều hành PNC cần có hướng giải quyết sớm đối với khoản nợ vay 7 triệu USD vì rủi ro chênh lệch tỷ giá rất cao.

Bên cạnh hiệu quả hoạt động rất tốt của công ty bán lẻ Phương Nam (PNR), hoạt động sản kinh doanh của Tổng công ty PNC chưa đạt hiệu quả, đề nghị công ty xem xét, phân tích, đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng và có biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến cổ đông không thông qua phương án tăng vốn bằng việc phát hành quyền mua với giá 10.000 đồng/cổ phần ưu tiên cho cổ đông hiện hữu, cho rằng, tăng vốn điều lệ quá cao sẽ làm giảm phần trăm tỷ lệ cổ phần của họ nếu họ không mua thêm cổ phần phát hành.

Tờ trình phương án tăng vốn của PNC không ghi rõ mục đích sử dụng vốn huy động, tuy nhiên Ban lãnh đạo cho biết, nguồn vốn mới cần có để bù đắp lỗ lũy kế và phát triển kinh doanh.

Năm 2018 PNC dự kiến đạt 800 tỷ đồng tổng doanh thu thuần của toàn Công ty, tăng 32% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng.

Thu Hà (T/h)

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến